Jesteśmy dla Was

Biuro Rachunkowe "DS", rozpoczyna swoją działalność w Kwidzynie 30.04.2018 r. Zajmujemy się obsługą księgową oraz kadrowo-płacową małych i średnich firm.

Działamy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz podsiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Biura Rachunkowych.

Naszym priorytetem jest odciążenie klientów od załatwiania wszelkich spraw związanych z wizytami w Urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas nasi klienci mogą zająć się wyłącznie sprawami związanymi z prowadzeniem swojej działalności.

USŁUGI

Biuro DS zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z Urzędami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Cennik

Biuro Rachunkowe DS nie stosuje cennika

Nasza oferta przygotowywana jest zawsze indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o ilościowy nakład pracy oraz specyfikę branży. Ustalona w drodze negocjacji cena usług księgowych jest stałym miesięcznym abonamentem. Cena może ulec zmianie, jeżeli ze względu na ilość dokumentów lub ich specyfikę, potrzebować będziemy więcej czasu na realizację warunków umowy.

Minimalne ceny podstawowych usług:
- Prowadzenie Ksiąg Handlowych - od 800 zł
- Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodzów - od 200 zł
- Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych - od 150 zł
- Usługi Kadrowo-Płacowe - od 30 zł
- Pomoc przy Rejestracji Firmy - od 200 zł* Dla klientów, którzy zdecydują się korzystać z naszych usług - GRATIS
- Wnioski PFRON - od 50 zł
- Przygotowywanie Biznes Planów i dokumentacji finansowych do Kredytów - od 500 zł
- Sprawozdawczość GUS - od 50 z

Powyższe ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT - 23%

Napisz do nas