O nas

Kompleksowa obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa małych i średnich firm. 

Dariusz Smoleński

Prowadzimy biuro rachunkowe od kwietnia 2018 roku, a z księgowością związani jesteśmy od 15 lat!
Aktualnie nasz zespół składa się z 7 osób.

Obsługujemy mikro, małe i średnie firmy.

Działamy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz podsiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Biura Rachunkowych.

Naszym priorytetem jest odciążenie klientów od załatwiania wszelkich spraw związanych z wizytami w Urzędach oraz ZUS.

Wówczas nasi klienci mogą zająć się wyłącznie sprawami związanymi z prowadzeniem i rozwijaniem swojej działalności.