Usługi

Panel Klienta

Nasi klienci otrzymują dostęp do indywidualnego panelu klienta, systemu do wymiany informacji oraz elektronicznego obiegu dokumentów. W panelu klienta z łatwością wgrają faktury, sprawdzą wysokość swoich zobowiązań przed urzędami, dochody, koszty, a także wystawią faktury swoim kontrahentom. Dostęp do panelu realizujemy w ramach umowy, tj. nasi klienci nie płacą za niego dodatkowo.

Księgowość

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji podatkowych do celów PIT, CIT, VAT, JPK
 • Sporządzanie Sprawozdań finansowych
 • Opracowywanie analiz, wykresów i informacji finansowych

Kadry i płace

 • Sporządzanie rozliczeń pracowniczych – Listy Płac, umowy-zlecenia, umowy o dzieło
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz prostych umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie rozliczeń finansowych oraz deklaracji podatkowych do ZUS i US
 • Prowadzenie pracowniczych Akt Osobowych
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu

Pozostałe usługi

 • Rozliczanie dotacji w niepublicznych placówkach przedszkolnych
 • Przygotowywanie sprawozdawczości do GUS
 • Konsultacje związane z rejestracją działalności oraz przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych
 • Obsługa administracyjna-biurowa
 • Inne usługi w zakresie finansowo-księgowym wg potrzeb klienta